Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti, Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TELBIS s.r.o., Svatého Ducha 7, 79401 Krnov, IČ: 25354311.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Plnění našeho smluvního vztahu, fakturace, vyřízení reklamace a vedení účetnictví.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje:

Jméno a příjmení
Fakturační adresu (případně IČ a DIČ)
Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci
E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu nepředáváme ani neprodáváme. Kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů předáváme vaše fakturační údaje našim účetním, se kterými mám uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a která chrání vaše osobní údaje stejně jako my sami.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Plnění smlouvy: 24 měsíců od vystavení daňového dokladu (doba záruky na zboží).
Vyřízení reklamace: 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu.
Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.
Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na naši adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašleme, jaké údaje o vás máme, opravíme je a pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávaly, tak je vymažeme. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které nám uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakt

TELBIS s.r.o. Svatého Ducha 2279/7
794 01 Krnov
+420 554 625 106 telbis@telbis.cz